V stredu, 30. novembra 2022, sa po prvý krát stretli členovia Monitorovacieho výboru pre Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Česko na programové obdobie 2021-2027. Monitorovací výbor oficiálne prevzal právomoci Spoločného monitorovacieho výboru z programového obdobia 2014-2020 a tak sa nám otvorila cesta do nového programového obdobia.

Čo nás v novom programovom období čaká?

Celková alokácia 107 mil. EUR, z čoho príspevok ERDF predstavuje 85,3 mil. EUR

Financovanie a podpora projektov vo výške 80% z ERDF, 12 % ŠR a 8% vlastné zdroje

Programové územie na slovenskej strane zahŕňa územie Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského samosprávneho kraja. Na českej strane patrí do Programu Zlínsky, Moravskosliezky a Juhomoravský kraj.

Oblasti podpory: životné prostredie, vzdelávanie, kultúra a cestovný ruch, inštitucionálna spolupráca a miestne iniciatívy (Fond malých projektov).

Prvé výzvy plánujeme vyhlásiť v marci 2023. Zamerané budú na: životné prostredie – biodiverzita; životné prostredie – klíma; kultúra a cestovný ruch. Plánovaná je aj výzva v rámci Fondu malých projektov – miestne inicitívy (budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagácia akcií typu ľudia ľuďom). Ďalšie výzvy plánujeme vyhlásiť v septembri, a to so zameraním na: vzdelávanie; inštitucionálna spolupráca.

Všetky informácie budeme zverejňovať na našej webovej stránke, v časti Program 2021 – 2027 a na našom Facebookovom profile.

Tešíme sa na spoluprácu!