Spoločný sekretariát

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Sekcia programov cezhraničnej spolupráce
Odbor riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce
Oddelenie spoločných technických sekretariátov programov cezhraničnej spolupráce
Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava

Email: infoservis@mirri.gov.sk

Projektoví manažéri :

Ing. Alexandra Zahradníček – vedúca oddelenia
Tel.: +421 2 2092 8753
E-mail: alexandra.zahradnicek@mirri.gov.sk

Mgr. Veronika Gábrišová
Tel.: +421 2 2092 8747
E-mail: veronika.gabrisova@mirri.gov.sk

Mgr. Igor Brondoš
Tel.: +421 2 2092 8772
E-mail: igor.brondos@mirri.gov.sk

PhDr. Jaroslava Šelcová
Tel.: +421 2 2092 8791
E-mail: jaroslava.selcova@mirri.gov.sk

PhDr. Igor Krahulec
Tel.: +421 2 2092 8784
E-mail: igor.krahulec@mirri.gov.sk

Mgr. Lenka Košťalová
Tel.: +421
E-mail: lenka.kostalova@mirri.gov.sk

Ing. Katarína Lengyelová
Tel.: +421 2 2092 8747
E-mail: katarina.lengyelova@mirri.gov.sk

Mgr. Karolína Ľuptáková
Tel.: +421 2 2092 8753
E-mail: karolina.luptakova@mirri.gov.sk

Ing. Zuzana Palková
Tel.: +421 2 2092 8753
E-mail: zuzana.palkova@mirri.gov.sk