Národný orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha
Pracovisko: Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2
Web stránka: www.mmr.gov.cz

E-mail: sk-cz@mmr.gov.cz

Odbor evropské územní spolupráce
RNDr. Jiří Horáček
ředitel odboru
Mob.: +420 731 628 155
E-mail: jiri.horacek@mmr.gov.cz

Informace o změnách ve Vašich projektech zasílejte na:
PhDr. Martin Dohnal, PhD.
Mob.: +420 731 628 152 
E-mail: Martin.Dohnal@mmr.gov.cz

Dotazy k metodice programu zasílejte na:
Ing. Věra Korkischová
Oddělení přípravy a metodiky programů přeshraniční spolupráce
E-mail: Vera.Korkischova@mmr.gov.cz