Publicita

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Program spolupráce Interreg SK-CZ 2021-2027 zverejňuje dokumenty a materiály súvisiace s publicitou Programu. Logá: Dokumenty: