Údaje zaslané na EK

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako Národným orgánom pre Program spolupráce Interreg […]

MANUÁL IMPLEMENTÁCIE PROJEKTOV

Manuál implementácie projektov Programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vypracovaný a zverejnený Riadiacim orgánom Programu a Spoločným sekretariátom v spolupráci s Národným orgánom v Českej […]

Zverejnenie Politiky boja proti podvodom

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Česko 2021-2027 zverejňuje Politiku boja proti podvodom. Úlohou Riadiaceho orgánu […]