Prehľad uhradených ŽoP

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Program spolupráce Interreg SK-CZ 2021-2027 zverejňuje prehľad uhradených ŽoP za program Interreg Slovensko – Česko […]

Harmonogram výziev SK – CZ na rok 2025

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Česko 2021-2027 zverejňuje indikatívny harmonogram výziev na rok 2025. […]

Údaje zaslané na EK

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako Národným orgánom pre Program spolupráce Interreg […]