Manuál implementácie projektov Programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Vypracovaný a zverejnený Riadiacim orgánom Programu a Spoločným sekretariátom v spolupráci s Národným orgánom v Českej republike.

Komunikácia s Riadiacim orgánom je možná prostredníctvom emailovej adresy: infoservis@mirri.gov.sk