Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán, v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, ako Národným orgánom, programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko – Česko zverejňuje zápis z 1. zasadnutia Monitorovacieho výboru Programu, ktoré sa konalo dňa 30. 11. 2022 v Ostrave v Českej republike.