Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Program spolupráce Interreg SK-CZ 2021-2027 zverejňuje dokumenty a materiály súvisiace s publicitou Programu.

Logá:

Dokumenty:

Video séria projektov z programového obdobia 2014-2020 s názvom „Prekračujeme hranice spoločne“:

Cestovateľský denník: prevedieme vás slovensko-českým pohraničím