Vyhlásenie výziev na predkladanie projektových žiadostí v rámci programu Interreg Slovensko – Česko 2021 – 2027!

Dovoľujeme si predložiť všetky výzvy, ktoré boli vyhlásené v rámci programu Interreg Slovensko – Česko 2021 – 2027.

V sekcii Na stiahnutie nájdete Manuál implementácie projektov, ktorá stanovuje základné pravidlá, postupy a podmienky pre získanie príspevku na realizáciu projektu. Manuál  poskytuje prehľad o špecifikáciách Programu a prevedie žiadateľov vo fázach projektového cyklu od prípravy projektu po schválenie projektu.

Žiadosti o NFP sa podávajú výlučne cez monitorovací systém ITMS2014+. Pri podávaní žiadosti je nevyhnutné postupovať podľa Pokynov k vyplneniu žiadosti, ktoré nájdete tu.

Pre žiadateľov pripravujeme školenia v jednotlivých regiónoch. O termínoch Vás budeme včas informovať.

Tešíme sa na nové programové obdobie 2021-2027 a úspešnú realizáciu Vašich projektov!