Riadiaci orgán

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Sekcia programov cezhraničnej spolupráce
Odbor riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce
Oddelenie spoločných technických sekretariátov programov cezhraničnej spolupráce
Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava

​Mgr. Martin Hudzík
Generálny riaditeľ sekcie Európskej územnej spolupráce
E-Mail: martin.hudzik@mirri.gov.sk

​Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.
Riaditeľ odboru riadenia a koordinácie programov cezhraničnej spolupráce
Tel. +421 2 2092 8741
E-Mail: tomas.swiatlowski@mirri.gov.sk

Mgr. Dáša Meliorisová
Programová manažérka
Tel. +421 2 2092 8757
E-Mail: dasa.meliorisova@mirri.gov.sk

Ing. Matúš Civáň
Manažér metodiky
Tel. +421 2 2092 8754
E-Mail: matus.civan@mirri.gov.sk

Ing. Kristína Čierňavová
Manažérka pre informovanie a komunikáciu
Tel. +421 2 2092 8760
E-Mail: kristina.ciernavova@mirri.gov.sk