Riadiaci orgán

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Sekcia programov cezhraničnej spolupráce
Odbor riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce
Oddelenie spoločných technických sekretariátov programov cezhraničnej spolupráce
Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava

​Ing. Lea Malá
Generálna riaditeľka sekcie programov cezhraničnej spolupráce
E-Mail: lea.mala@mirri.gov.sk

​Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.
Riaditeľ odboru riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce
Tel. +421 2 2092 8741
E-Mail: tomas.swiatlowski@mirri.gov.sk

Mgr. Peter Takáč

Programový manažér programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ

Tel.: +421 2 2092 8757
E-mail: peter.takac@mirri.gov.sk

Mgr. Nikoleta Klimantová
Programová manažérka programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ
Tel. +421 2 2092 8735
E-Mail: nikoleta.klimantova@mirri.gov.sk