Kontakty na regionálne centrá MIRRI

odbor regionálnych centier

Mgr. Erika Kozáková
riaditeľka odboru
E-mail: erika.kozakova@mirri.gov.sk

Ing. Miriam Almášiová
referent
E-mail: miriam.almasiova@mirri.gov.sk

Regionálne centrum Trenčín

Legionárska 5 (Masaryčky Business Center)
911 01 Trenčín
E-mail: rc.tn@mirri.gov.sk

Odborný konzultant – vedúci centra

Tel. č. : 0940 992 307

Odborní konzultanti

Tel. č. : 0940 636 478

Tel. č. : 0940 994 640

Regionálne centrum Žilina

Poštová 1
010 08 Žilina
E-mail: rc.za@mirri.gov.sk

Odborný konzultant – vedúci centra

Tel. č. : 0947 913 327

Odborní konzultanti

Tel. č. : 0940 605 870

Tel. č. : 0940 994 632

Regionálne centrum Trnava

Zavarská č. 11/G
917 01 Trnava
E-mail: rc.tt@mirri.gov.sk

Odborný konzultant – vedúci centra

Tel. č. : 0947 927 403

Odborní konzultanti

Tel. č. : 0940 607 758

Tel. č. : 0940 605 892