Regionálne centrum Trenčín

Legionárska 5 (Masaryčky Business Center)
911 01 Trenčín
E-mail: rc.tn@mirri.gov.sk

Odborný konzultant – vedúci centra

Tel. č. : 0948 068 279

Odborní konzultanti

Tel. č. : 0947 923 931

Tel. č. : 0947 913 863

Regionálne centrum Žilina

Poštová 1
010 08 Žilina
E-mail: rc.za@mirri.gov.sk

Odborný konzultant – vedúci centra

Tel. č. : 0947 923 863

Odborní konzultanti

Tel. č. : 0940 605 870

Tel. č. : 0940 994 632

Regionálne centrum Trnava

Zavarská č. 11/G
917 01 Trnava
E-mail: rc.tt@mirri.gov.sk

Odborný konzultant – vedúci centra

Tel. č. : 0947 927 403

Odborní konzultanti

Tel. č. : 0940 607 758

Tel. č. : 0940 605 892