Technický prevádzkovateľ

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce
Odbor riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce
Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava
e-mail:  kristina.ciernavova@mirri.gov.sk

Správca obsahu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava

Správca webového sídla (webadministrátor)

webmaster@sk-cz.eu

Ing. Čierňavová, Kristína
Sekcia programov cezhraničnej spolupráce
Odbor riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce
Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava
e-mail: kristina.ciernavova@mirri.gov.sk

Za obsah  jednotlivých stránok je zodpovedný gestor daného odboru PCS.