Technický prevádzkovateľ

Tomáš Jurčaga
Sekcia programov cezhraničnej spolupráce
Odbor riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce
Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava
e-mail: info@canalmedia.eu
tel: +420 777 246 435

Správca obsahu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava


Správca webového sídla (webadministrátor)

Mgr. Ľubica Slišová
Sekcia programov cezhraničnej spolupráce
Odbor riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce
Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava
e-mail: lubica.slisova@mirri.gov.sk
tel: +421 2 2092 8760

Za obsah  jednotlivých stránok je zodpovedný gestor daného odboru PCS.