Cezhraničná spolupráca Slovenska a Česka už má svoj nový finančný rámec. Európska komisia schválila program Interreg Slovensko – Česko na nové programové obdobie 2021 – 2027. Z rozpočtu programu vo výške 107 miliónov eur sa budú financovať projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v slovensko-českom pohraničí. Úlohu riadiaceho orgánu v programe plní Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a prvé výzvy vyhlási začiatkom budúceho roka.

Pre programové obdobie 2021 – 2027 boli vybrané najdôležitejšie oblasti spolupráce medzi Slovenskom a Českom:

  1. Životné prostredie
  2. Vzdelávanie
  3. Kultúra a cestovný ruch
  4. Inštitucionálna spolupráca
  5. Fond malých projektov, ktorý je zameraný na podporu partnerstiev a cezhraničných štruktúr, vrátane voľnočasových a záujmových aktivít

Na slovenskej strane program INTERREG SK – CZ zahŕňa územie Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského samosprávneho kraja. Na českej strane patrí do programu Zlínsky, Moravskosliezky a Juhomoravský kraj.

Novinkou v rámci programového obdobia 2021-2027 sú regionálne poradenské centrá, ktoré Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) postupne otvára po celom Slovensku, celkovo ich v krajských mestách bude sedem. V programovom území sa nachádza Regionálne centrum v Trnave, v Trenčíne a Žiline. Žiadatelia tu nájdu podporu a poradenstvo pre nové eurofondy na jednom mieste.  MIRRI oslovilo na spoluprácu ministerstvá životného prostredia a pôdohospodárstva, Úrad vlády SR a Úrad pre verejné obstarávanie, ktoré budú mať v centrách tiež svojich odborných pracovníkov. Regionálne centrá sa stanú v novom programom období 2021 – 2027 hlavným kontaktným bodom pre všetky subjekty so záujmom o eurofondy, dotácie, sieťovanie, vytváranie partnerstiev a publicitu. Výsledkom spolupráce bude väčšia šanca na rýchlejšie a efektívnejšie čerpanie prostriedkov z eurofondov i ďalších zdrojov.