MANUÁL IMPLEMENTÁCIE PROJEKTOV

Manuál implementácie projektov Programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vypracovaný a zverejnený Riadiacim orgánom Programu a Spoločným sekretariátom v spolupráci s Národným orgánom v Českej […]