Podklady zo školenia pre prijímateľov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zabezpečil realizáciu školenia pre prijímateľov, […]