Fond malých projektov

Česká republika: 

Region Bílé Karpaty
nám. T. G. Masaryka 2433
760 01 Zlín

Tel.: +420 573 776 055
Fax: +420 573 776 056
E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

Kontaktná osoba: 

Ing. Jana Smutná
smutna@regionbilekarpaty.cz
www.regionbilekarpaty.cz

Slovenská republika:

Žilinský samosprávny kraj
Úrad ŽSK Žilina
Komenského 48
011 09 Žilina

Tel.: 041 / 5032 151   
Fax: 041 / 5032 702 
E-mail: fmpskcz@zilinskazupa.sk

Kontaktná osoba: 

Ing. Ivana Hanulová
041/5032 103
ivana.hanulova@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk