Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zabezpečil realizáciu školenia pre prijímateľov, ktorým boli schválené žiadosti o NFP predložené v rámci výziev č. INTERREG V-A SK-CZ/2021/13, INTERREG V-A SK-CZ/2022/14 a zároveň pre tých, ktorí budú implementovať projekty v rámci výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2023/15.

Školenie sa uskutočnilo dňa 27.6.2023 o 8:30 ONLINE prostredníctvom platformy MS Teams.

Prezentáciu zo školenia nájdete tu: