Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg Slovensko – Česko oznamuje, že dňa 16.01.2024 sa uskutočnil prostredníctvom aplikácie Zoom seminár pre žiadateľov programového obdobia 2021-2027 k výzvam vzdelávanie a biodiverzita.

Zo seminára bol vytvorený videozáznam: