Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán, v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, ako Národným orgánom, programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko – Česko zverejňuje zápis z 3. zasadnutia Monitorovacieho výboru Programu, ktoré sa konalo dňa 14. 06. 2023 v Brne .