Harmonogram výziev SK – CZ na rok 2024

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Česko 2021-2027 zverejňuje aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev na rok […]