Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 vyhlasuje „VÝZVU NA ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV“ pre hodnotenie projektov predložených v rámci programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027 (SKCZ-2023-OH-1).