Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre program Interreg VI-A Slovenská republika – Česká republika  zverejňuje Štatút výberovej komisie pre výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci  programu Interreg VI-A Slovenská republika – Česká republika