Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika aktualizáciou predmetnej výzvy stanovuje nový termín na odosielanie prihlášok do 14.09.2023.