Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán programu zverejňuje Vzor Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku pre program Interreg SK-CZ 2021-2027, vrátane príloh.

Vzor Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku je zverejnený v sekcií Na stiahnutie.