Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako Národným orgánom pre Program spolupráce Interreg SK-CZ 2021-2027 zverejňuje aktualizáciu dokumentov programu. Uvedená zmena sa týka nasledovných dokumentov:

 • MIP_II_Príprava projektu
 • Príloha č. 1a_Doplňujúce informácie k žiadosti o NFP_1.1 (klíma)
 • Príloha č. 1a_ Doplňujúce informácie k žiadosti o NFP_1.1 (biodiverzita)
 • Príloha č. 1a_ Doplňujúce informácie k žiadosti o NFP_2.1
 • Príloha č. 1a_ Doplňujúce informácie k žiadosti o NFP_2.2
 • Príloha č. 1a_ Doplňujúce informácie k žiadosti o NFP_3
 • Príloha č. 1b_ Doplňujúce informácie k žiadosti o NFP_rozpočet
 • Príloha č. 4a_Čestné vyhlásenie partnera zo SR
 • Príloha č. 4b_Čestné vyhlásenie partnera z ČR
 • Príloha č. 13_Potvrdenie o posúdení odolnosti voči zmene klímy
 • Príloha č. 23_Self-check k štátnej pomoci
 • Príloha č. 16_Čestné vyhlásenie k skupinovým výnimkám
 • Príloha I.2_Oprávnené subjekty zo SR
 • Príloha V.1_Pokyny k vyplneniu a odoslaniu formulára žiadosti o NFP cez ITMS2014+
 • Príloha V.2_Zoznam príloh žiadosti o NFP

Prihláste sa do odberu noviniek !!!