Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán, v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, ako Národným orgánom, programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Česko dáva do pozornosti prípravu semináru pre žiadateľov k výzvam programového obdobia 2021-27 s názvom „Napredujme spoločne“.

Podujatia sa uskutočnia v 4 mestách na Slovensku a Česku a to v Ostrave, Trnave, Žiline a Brne. Programy k jednotlivým seminárom zverejníme čoskoro.

Počet účastníkov na jednotlivé semináre je obmedzený, preto Vás prosíme, aby ste sa vopred registrovali do 31.08.2023.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Tím Interreg Slovensko – Česko.

Registrácia (pre prihlásenie je potrebné kliknúť na konkrétne mesto)