Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 vyhlasuje výzvy na správcu pre Fond malých projektov č. INTERREG SK-CZ/FMP/2023/01 a č. INTERREG SK-CZ/FMP/2023/02. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 16.10.2023

Kód výziev: č. INTERREG SK-CZ/FMP/2023/01 a č. INTERREG SK-CZ/FMP/2023/02

Typ výziev: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 28.08.2023

Dátum uzavretia: 16.10.2023

Priorita:

2.2 Kultúra a cestovný ruch

3.2 Miestne iniciatívy

Špecifický cieľ:

Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie

Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“