Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán, v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, ako Národným orgánom, programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko – Česko v zmysle 3. zasadnutia Monitorovacieho výboru Programu, ktoré sa konalo dňa 14. 06. 2023, predlžuje termíny uzavretia vyhlásených výziev č. INTERREG SK-CZ/2023/1_Klíma, INTERREG SK-CZ/2023/2_Kultúra a INTERREG SK-CZ/2023/3_Spolupráca do 30.09.2023.