Databáza projektových partnerov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 vyhlásilo dňa 26. apríla 2023 prvé tri výzvy na predkladanie […]

MANUÁL IMPLEMENTÁCIE PROJEKTOV

Manuál implementácie projektov Programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vypracovaný a zverejnený Riadiacim orgánom Programu a Spoločným sekretariátom v spolupráci s Národným orgánom v Českej […]

Programový dokument 2021-2027

Program cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko-Česko na programové obdobie 2021-2027. Európska komisia v máji 2018 predložila balík legislatívnych návrhov nariadení upravujúcich regionálny rozvoj a európsku […]