Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Program spolupráce Interreg SK-CZ 2021-2027 zverejňuje konsolidovanú verziu Manuálu implementácie projektov vydanú dňa 11.1.2024. Dôvodom vydania konsolidovanej verzie Manuálu implementácie projektov sú formálne úpravy v číslovaní jednotlivých častí Manuálu implementácie projektov a jeho príloh.

V rámci vykonaných zmien sa obsah žiadneho dokumentu nemenil, a preto tieto zmeny nemajú vplyv na prílohy v zmysle vyhlásených výziev – výzvy č. INTERREG SK-CZ/2023/4_Vzdelávanie a výzvy č. INTERREG SK-CZ/2023/5_Biodiverzita.

Dokument je zverejnený na stránke https://www.sk-cz.eu/mip/ v sekcii Na stiahnutie – Manuál implementácie projektov. Zároveň zverejňujeme prehľad aktuálne účinných častí Manuálu implementácie projektov.

MIP Aktuálna verziaÚčinná od
MIP IZákladné informácie o Programe2.01.8.2023
MIP IIPríprava projektu2.01.8.2023
MIP IIIOprávnenosť výdavkov1.16.7.2023
MIP IVKomunikácia a viditeľnosť1.026.4.2023
MIP VPredloženie Žiadosti o NFP2.01.8.2023
MIP VIHodnotiaci a výberový proces1.230.9.2023