Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán, v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, ako Národným orgánom, programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko – Česko zverejňuje rozhodnutie Monitorovacieho výboru z 3. písomného postupu, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 2.3.2023 do 9.3.2023.