Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán, v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, ako Národným orgánom, programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko – Česko zverejňuje rozhodnutie Monitorovacieho výboru z 2. písomného postupu, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 6.2.2023 do 13.2.2023.