Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán programu zverejňuje vzor Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku k projektu Fond malých projektov pre obdobie 2021-2027, vrátane príloh.

Vzor Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku k projektu Fond malých projektov vrátane príloh je zverejnený v sekcií Na stiahnutie.