Vážení žiadatelia programu,

v dňoch 09.-10. apríla 2024 sa v Jasnej, v Slovenskej republike uskutočnilo zasadnutie Monitorovacieho výboru, počas ktorého Monitorovací výbor schvaľoval žiadosti o NFP predložené v rámci výziev Klíma, Kultúra a Spolupráca.

Na základe uznesenia Monitorovacieho výboru zverejňujeme stručný prehľad žiadostí o NFP predložených vo výzvach: