Euroregion Bílé – Biele Karpaty – Správca Fondu malých projektov programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027 vyhlasuje
Výzvu č. 1/OH na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie malých projektov v rámci priority 2.2 Kultúra a cestovný ruch.

Žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov je možné posielať do 20. 5. 2024.

Viac informácií o výzve nájdete na webovej stránke.