Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 vyhlasuje výzvu č. ,,SKCZ-2023-OH-3/FMP“ na výber odborných hodnotiteľov, ktorí sa budú podieľať na procese odborného hodnotenia projektov predkladaných v rámci výziev na Správcu pre Fond malých projektov č. INTERREG SK-CZ/FMP/2023/01 a INTERREG SK-CZ/FMP/2023/02.