Upozorňujeme, že od 2. 5. 2024 dochází k dílčí změně v postupu pro předkládání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu ČR u programů Interreg. Nově je nutné žádost vytvořit v aplikaci DIS ZAD, která je dostupná na této adrese: https://www3.mmr.cz/zad. Po vytvoření žádosti je nutné vygenerovat žádost ve formátu PDF, tu elektronicky podepsat a předložit stejný způsobem jako doposud. Podrobnosti k postupu naleznete v aktualizovaném textu výzvy.

Více informací zde.