Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Česko 2021-2027 zverejňuje indikatívny harmonogram výziev na rok 2025.

Na základe záverov z 4. zasadnutia Monitorovacieho výboru informujeme, že v roku 2024 nebude vyhlásená žiadna výzva.

Archív: