Vážení žiadatelia o NFP,

v rámci programu spolupráce Interreg Slovensko – Česko 2021 – 2027 sa v dňoch 09.-10. apríla 2024 v Demänovskej doline uskutočnilo 4. zasadnutie Monitorovacieho výboru.

Rozhodovalo sa o podpore projektov predložených v rámci výziev: Kultúra a cestovný ruch, Klíma a Spolupráca.

Z 63 predložených žiadostí v rámci výzvy Kultúra a cestovný ruch bolo schválených 16 žiadostí v celkovej alokácii schválenej vo výške 38,3 milióna eur za zdroj ERDF.

Z 29 predložených žiadostí v rámci výzvy Klíma bolo schválených 19 žiadostí v celkovej alokácii schválenej vo výške 10,2 milióna eur za zdroj ERDF.

Z 14 predložených žiadostí v rámci výzvy Spolupráca bolo schválených 6 žiadostí v celkovej alokácii schválenej vo výške 1,7 milióna eur za zdroj ERDF.

Zápisnicu z Monitorovacieho výboru ako aj prílohy nájdete tu: