Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Program spolupráce Interreg SK-CZ 2021-2027 zverejňuje aktualizáciu Manuálu implementácie projektov, časť VII – Implementácia projektu, verzia 1.1.

Manuál implementácie projektov, časť VII – Implementácia projektu, verzia 1.1 vrátane príloh je zverejnený v sekcií Na stiahnutie.

Aktualizácia MIP VII zahŕňa doplnenie kapitoly č. 5 Systém zálohových platieb v rámci Fondu malých projektov.