Dňa 20. apríla 2021 sa uskutočnilo VII. zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu nového programového obdobia 2021-2027. Stretnutie sa uskutočnilo online a okrem zástupcov riadiaceho orgánu, národného orgánu a spoločného technického sekretariátu programu sa ho zúčastnili zástupcovia prihraničných krajov SR a ČR.

Hlavným cieľom siedmeho stretnutia bola prezentácia príprav programového dokumentu (Návrh priorít, Kapitola 2, Kapitola 1) a konzultácie prípradných nejasností k danej téme.

V poradí ôsme stretnutie pracovnej skupiny sa uskutoční dňa 1. júna 2021 online formou.