Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako Národným orgánom pre Program spolupráce Interreg SK-CZ 2021-2027 zverejňuje aktualizáciu dokumentov programu. Uvedená zmena sa týka nasledovných dokumentov:

  • MIP_I_Základné informácie o Programe
  • Príloha č. 1_Podmienky poskytnutia príspevku (FMP_Kultúra)
  • Príloha č. 1_Podmienky poskytnutia príspevku (FMP_Miestne iniciatívy)

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať ohľadom technickej aktualizácie výziev č. INTERREG SK-CZ/FMP/2023/01 a INTERREG SK-CZ/FMP/2023/02 v systéme ITMS. Z dôvodu aktualizácie môže dôjsť v systéme ITMS k automatickému vygenerovaniu kópie vytvorenej ŽoNFP. 

V prípade otázok alebo technických problémov v ITMS prosím kontaktujte infoservis@mirri.gov.sk.