Websídlo spĺňa požiadavky W3C pre HTML, CSS a Blind Friendly.

Stránky boli vytvorené s maximálnym ohľadom na prístupnosť pre slabozrakých a nevidiacich a sú validované WAVE.

Kaskádové (CSS) štýly

Webové sídlo ponúka grafickú verziu stránky (východzí režim), režim s vysokým kontrastom (čierno-bila, čierno-žltá a žlto-čierna) a nočný režim.

Obsah websídla je prístupný aj po vypnutí zobrazovania kaskádových štýlov (CSS) a obrázkov.  Obsah je možné jednoducho a korektne zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov a pomocou nástoja pre zväčenie a zmenšenie písma priamo na webovom sídle.

Javascripty

Na webovom sídle sú použité javascripty. Stránka je funkčná aj pri vypnutých javascriptoch s istými obmedzeniami. Pre správnu funkčnosť je potrebné povoliť/zapnúť javascripty.  

Verejný kľúč

MPaRV SR neposkytuje na svojom portáli chránený prenos elektronických poštových správ a z uvedeného dôvodu nezverejňuje verejný kľúč pre chránený prenos poštových správ.