Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán, v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, ako Národným orgánom, programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Česko 2021-2027 zverejňuje rozhodnutie Monitorovacieho výboru z 9. písomného postupu.