Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko Česko 2021 2027 Vás pozýva na Networking žiadateľov k výzvam nového programového obdobia 2021 2027.

Podujatie sa koná 26. apríla 2023, od 10:00 hod. v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín).

PROGRAM
09:00 – Registrácia
10:00 – Cezhraničný princíp projektov v prihraničných regiónoch
10:30 – Predstavenie výziev programu + diskusia
11:30 – Organizačné pokyny k networkingu
12:00 – Občerstvenie + neformálny networking
13:00 – Burza partnerov a nápadov
15:00 – Záver

Počet účastníkov je obmedzený na 90, preto je potrebné prihlásiť sa vopred do 20.4.2023 do 16. hod.

Link na registráciu:  Registrácia na NETWORKING žiadateľov k výzvam obdobia Interreg VI-A SK-CZ 2021-2027 (office.com) 

Tešíme sa na Vašu účasť!
Spoločný sekretariát cezhraničnej spolupráce SR-ČR