Ikona
Príloha č. 1_Podmienky poskytnutia príspevku (kultúra)
Ikona
Príloha č. 2_Synergické a komplementárne účinky výzvy (kultúra)
Ikona
Výzva_INTERREG SK-CZ/2023/2_Kultúra
Ikona
Príloha č. 3 MIP