Ikona
Príloha č. 1_Podmienky poskytnutia príspevku (klíma)
Ikona
Príloha č. 2_Synergické a komplementárne účinky výzvy (klíma)
Ikona
Výzva_INTERREG SK-CZ/2023/1_ Klíma
Ikona
Príloha č. 3 MIP