Ikona
MIP_II_Príprava projektu_verzia 2.0
Ikona
Príloha II.3_Informácie k vydávaniu stanovísk k NATURA 2000_2.0
Ikona
Príloha II.2_Prehľad relevantných stratégií a bližší popis iniciatív_2.0
Ikona
Príloha II.1_Súlad s horizontálnymi princípmi a zabezpečenie súladu s DNSH_2.0
Ikona
MIP_II_Príprava projektu