Ikona
MIP_II_Príprava projektu
Ikona
Príloha II.3_Informácie k vydávaniu stanovísk k NATURA 2000
Ikona
Príloha II.2_Prehľad relevantných stratégií a bližší popis iniciatív
Ikona
Príloha II.1_Súlad s horizontálnymi princípmi a zabezpečenie súladu s DNSH