Údaje zaslané na EK

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako Národným orgánom pre Program spolupráce Interreg […]

Harmonogram výziev SK – CZ na rok 2024

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Česko 2021-2027 zverejňuje aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev na rok […]