česky

    

 

Aktuality

5. 1. 2017

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu vyzvaní technickej pomoci

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu vyzvaní technickej pomoci.
7. 11. 2016

Vyhlásenie 3. výzvy na odborných hodnotiteľov pre hodnotenie projektov preložených v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlasuje výzvu na odborného hodnotiteľa pre hodnotenie projektov predložených v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/OH/2016/03.
28. 10. 2016

Problémy s odoslaním žiadosti cez ITMS2014+

Na základe množiacich sa dotazov od žiadateľov riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ v spolupráci s národným orgánom zverejňuje najčastejšie problémy žiadateľov pri vypĺňaní/odosielaní ŽoNFP v ITMS2014+ spolu s ich riešením.
27. 10. 2016

Harmonogram výziev a vyzvaní na rok 2016/2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, v spolupráci s národným orgánom programu, Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, zverejňuje Harmonogram výziev a vyzvaní na rok 2016/2017.
7. 10. 2016

Registrácia v ITMS2014+ a samotné predkladanie žiadosti o NFP sú aktívne

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, si Vás dovoľuje informovať, že registrácia žiadosti o NFP prostredníctvom ITMS2014+ je aktívna a zároveň je možné začať predkladať žiadosti o NFP aj fyzicky na riadiaci orgán.
6. 10. 2016

Príručka pre hodnotiteľov (verzia 1.0)

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v spolupráci s národným orgánom programu, Ministerstvom pro místní rozvoj ČR zverejňuje Príručku pre hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (verzia 1.0), ktorá tvorí metodický základ popisujúci spôsob a postupy hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Aktuálna výzva

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty