česky

    

 

Aktuality

19. 8. 2016

Oznam pre žiadateľov týkajúci sa vyhlásených výziev

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (ďalej len „RO“) oznamuje, že z dôvodu technických príčin dôjde k posunu vyhlásených výziev.
8. 8. 2016

Pozor! Vyhlásenie 2. výzvy na odborného hodnotiteľa pre hodnotenie projektov predložených v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlasuje výzvu na odborného hodnotiteľa pre hodnotenie projektov predložených v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/OH/2016/02
21. 7. 2016

POZOR! Doplnenie k aktualite zverejnenej dňa 15.7.2016 s názvom „Zmena formálnych náležitostí vyhlásených výziev.“

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje úpravu a doplnenie vybraných dokumentov zverejnených dňa 15.07.2016 v rámci „Zmeny formálnych náležitostí vyhlásených výziev".
15. 7. 2016

POZOR! Zmena formálnych náležitostí vyhlásených výziev.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, z dôvodu detailnejšieho vysvetlenia jednotlivých ustanovení vo výzvach a ich príloh, zverejňuje zmenu formálnych náležitostí vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci INTERREG V-A SK-CZ vyhlásených dňa 22.04.2016.
28. 6. 2016

Výročná správa o vykonávaní programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za roky 2014 – 2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje Výročnú správu o vykonávaní programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za roky 2014 – 2015.
24. 6. 2016

POZOR! Formulár Žiadosti o NFP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, v nadväznosti na vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/01, č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/02, č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/03, č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/04, zverejňuje editovateľnú verziu Formuláru žiadosti o NFP.

Aktuálna výzva

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty