česky

    

 

Aktuality

2. 11. 2017

Harmonogram výziev na rok 2017/2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2017 a indikatívny harmonogram výziev pre rok 2018.
26. 10. 2017

Obežník verejného obstarávania pre Programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 2014-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán zverejňuje informačný dokument, ktorý poskytuje odborný prehľad pri kontrole a implementácií projektov cezhraničnej spolupráce. Dokument je súhrnom tém z oblasti verejného obstarávania, s cieľom uľahčiť orientáciu v danej problematike pri predkladaní dokumentácie z verejného obstarávania na kontrolu.
18. 10. 2017

Program Interreg V-A SK-CZ sa odprezentoval v rámci Dňa európskej spolupráce 2017 (EC Day 2017)

Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika využil príležitosť zorganizovať EC Day v rámci Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal začiatkom októbra na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja.
28. 9. 2017

Deň Európskej spolupráce - EC Day

Tak ako po minulé roky, aj tento rok sa bude Program Interreg SK-CZ angažovať v rámci Celoeurópskeho podujatia, Dňa Európskej spolupráce (European Cooperation Day). Táto iniciatíva sa každoročne organizuje s cieľom predstaviť úspešné projekty širokej verejnosti a vyzdvihnúť medzinárodnú spoluprácu.
16. 8. 2017

Vydanie Metodického pokynu 1/2017 k Manuálu prípravy a implementácie projektu

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zverejňuje Metodický pokyn 1/2017 k Manuálu prípravy a implementácie projektu.

Aktuálna výzva

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty