česky

    

 

Aktuality

26. 11. 2015

Zmena kontaktných údajov RO, STS a národných kontrolórov pre SK partnerov

Z dôvodu presťahovania si dovoľujeme oznámiť nové kontaktné údaje pre písomný a telefonický styk s Riadiacim orgánom, Spoločným technickým sekretariátom a národnými kontrolórmi.
23. 11. 2015

Predbežné termíny Interreg V-A SK-CZ

Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ pre programové obdobie 2014-2020 v spolupráci s Národným orgánom stanovil predbežné termíny konania úvodnej konferencie programu a vyhlásenia prvej výzvy v rámci programu.
23. 11. 2015

Posledný termín na predloženie ŽoP v roku 2015

RO oznamuje prijímateľom, že certifikačný orgán schválil mimoriadny termín na predloženie technickej súhrnnej žiadosti o platbu dňa 7.12.2015, pričom tento termín nahrádza termín 28.11.2015. Preto oznamujeme prijímateľom, že Žiadosti o platbu je možné predkladať v mimoriadnom termíne najneskôr do 4.12.2015. Žiadosti predložené po tomto termíne budú môcť byť preplatené až v roku 2016.
10. 11. 2015

Pozastavenie preplácania ŽoP

Z dôvodu nízkej likvidity na účte certifikačného orgánu, z ktorého sú refundované výdavky v Žiadostiach o platbu nebude až do odblokovania priebežných platieb Európskou komisiou možné uhrádzanie finančných prostriedkov zo zdroja ERDF.
28. 10. 2015

Upozornenie pre prijímateľov

Riadiaci orgán programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR oznamuje prijímateľom, že pozastavenie priebežných platieb zo strany Európskej komisie ovplyvňuje stav likvidity na účte certifikačného orgánu, z ktorého sú refundované výdavky v Žiadostiach o platbu.
7. 10. 2015

Dôležitý oznam o zmene kontaktných údajov RO

Vážení prijímatelia a partneri, dovoľujeme si Vám oznámiť, že sa Spoločný technický sekretariát spolu s oddelením kontroly v súčasnosti sťahuje do nových priestorov mimo Apollo Bussiness Centre, Prievozská 2/B, Bratislava. Sťahovanie bude prebiehať v termíne od 9. 10. 2015 do odvolania.

Aktuálna výzva

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty