česky

    

 

Aktuality

22. 4. 2016

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/04

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2016/04. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. 8. 2016.
22. 4. 2016

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2016/02. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 25. 7. 2016.
22. 4. 2016

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/01

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2016/01. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 25. 7. 2016.
22. 4. 2016

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2016/03. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. 8. 2016.
13. 4. 2016

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rok 2016 - aktualizácia

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Sk-CZ zverejňuje indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rok 2016.
30. 3. 2016

Zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru

Dňa 16. marca sa konalo mimoriadne zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

Aktuálna výzva

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty