Prehľad uhradených ŽoP

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Program spolupráce Interreg SK-CZ 2021-2027 zverejňuje prehľad uhradených ŽoP za program Interreg Slovensko – Česko […]