česky

    

 

Aktuality

7. 10. 2015

Dôležitý oznam o zmene kontaktných údajov RO

Vážení prijímatelia a partneri, dovoľujeme si Vám oznámiť, že sa Spoločný technický sekretariát spolu s oddelením kontroly v súčasnosti sťahuje do nových priestorov mimo Apollo Bussiness Centre, Prievozská 2/B, Bratislava. Sťahovanie bude prebiehať v termíne od 9. 10. 2015 do odvolania.
28. 9. 2015

Deň európskej spolupráce – Spoločne bez hraníc

September sa niesol v duchu osláv európskej územnej spolupráce, pričom štartovací event štvrtého medzinárodného ročníka sa konal v dňoch od 15. do 16. septembra v Luxemburgu. Do tohto projektu sa už po štvrtý krát zapojilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej MPRV SR), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Žilinský samosprávny kraj formou organizácie spoločensko – kultúrneho podujatia v meste Žilina.
17. 9. 2015

Pozvánka na EUROPEAN COOPERATION DAY 2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Žilinským samosprávnym krajom si Vás dovoľujú pozvať na European Cooperation Day 2015, ktorý sa uskutoční v sobotu 26. septembra 2015 na Hrade Budatín v Žiline.
17. 9. 2015

Oznam pre prijímateľov

Vážení prijímatelia, riadiaci orgán pre PCS SR-ČR Vám oznamuje, že Európska komisia na základe rozhodnutia zo 7.9.2015 pozastavila priebežné platby na „Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013“ na účely štrukturálnej pomoci Spoločenstva z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa Európskej územnej spolupráce v Českej republike a na Slovensku.
1. 7. 2015

Interreg V-A SK-CZ schválený Európskou komisiou

Dňa 11.6.2015 bol program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vykonávacím rozhodnutím EK schválený.
2. 3. 2015

Zoznam Žiadostí o finančný príspevok zamietnutých z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti

Riadiaci orgán pre Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 zverejňuje zoznam Žiadostí o FP predložených v rámci výzvy na predkladanie projektov s kódom OPSRCR/2014/06 zamietnutých z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti.

Aktuálna výzva

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty