Aktualizácia výziev

Vážení žiadatelia a projektoví partneri, dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom na technickú aktualizáciu prvých výziev programu Interreg SK-CZ 2021-27 boli v systéme ITMS automaticky […]

Save the date – Napredujme spoločne

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán, v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, ako Národným orgánom, programu cezhraničnej spolupráce Interreg […]

Databáza projektových partnerov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 vyhlásilo dňa 26. apríla 2023 prvé tri výzvy na predkladanie […]