česky

    

 

Aktuality

11. 1. 2016

Termín úvodnej konferencie programu Interreg V-A SK-CZ zrušený

Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ oznamuje, že predbežný termín konania úvodnej konferencie k programu dňa 20.1.2016 sa ruší. Zároveň oznamuje, že informácia o konaní úvodnej konferencie k programu bude v dostatočnom predstihu zverejnená na tejto stránke.
21. 12. 2015

Oznam pre prijímateľov

V súvislosti s ukončovaním pomoci bolo Riadiacim orgánom vypracované Usmernenie k ukončovaniu realizácie projektov na základe ktorého je umožnené predĺžiť realizáciu aktivít "nedokončených" projektov.
3. 12. 2015

Upozornenie pre prijímateľov

Riadiaci orgán pre Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -2013, týmto upozorňuje prijímateľov - projektových partnerov so sídlom v SR, aby dôsledne dbali na vyplňovanie pracovných výkazov v súlade s pracovnými zmluvami a s pracovnými náplňami, resp. opismi pracovných činností.
1. 12. 2015

Upozornenie prijímateľa na posledný termín predloženia záverečnej žiadosti o platbu a ďalšie povinnosti

Riadiaci orgán pre Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR oznamuje prijímateľom, že v súvislosti s ukončením pomoci v programovom období 2007 – 2013 je posledný termín na predloženie záverečnej žiadosti o platbu stanovený na 29. február 2016.
26. 11. 2015

Zmena kontaktných údajov RO, STS a národných kontrolórov pre SK partnerov

Z dôvodu presťahovania si dovoľujeme oznámiť nové kontaktné údaje pre písomný a telefonický styk s Riadiacim orgánom, Spoločným technickým sekretariátom a národnými kontrolórmi.
23. 11. 2015

Predbežné termíny Interreg V-A SK-CZ - zmena

Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ pre programové obdobie 2014-2020 v spolupráci s Národným orgánom stanovil predbežné termíny konania úvodnej konferencie programu a vyhlásenia prvej výzvy v rámci programu.

Aktuálna výzva

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty