Naše projekty nájdete aj v databáze keep.eu

Databáza keep.eu slúži ako odbornej, tak i laickej verejnosti, ktorá potrebuje súhrnné údaje o projektoch a príjemcoch programov cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce medzi členskými štátmi a členskými štátmi a susednými krajinami. Program Interact s podporou Európskej komisie a zvyšných cezhraničných programov Interreg, Interreg IPA a cezhraničných programov ENPI/ENI zostavil túto databázu a udržiaval ju ako súčasť svojho poslania. Databáza pokrýva obdobia rokov 2000 - 2006, 2007 - 2013 a 2014 - 2020.

Ako zistiť či je Váš projektový nápad jedinečný? Dozviete sa tu.

Nemáte partnera pre Váš projekt? Databáza keep.eu Vám vie jednoducho pomôcť!